กิจกรรมวิ่งตะนาวศรีเทรลจัดเป็นประจำทุกปีในช่วงต้นเดือนธันวาคม ที่ อุทยานธรรมชาติวิทยา  อ.สวนผึ้ง  จ.ราชบุรี ประเทศไทย (GPS 13.521552, 99.245811) ใกล้น้ำตกเก้าโจน ส่วนหนึ่งของเทือกเขาตะนาวศรี  สภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงชันต่อเนื่องท้าทายความสามารถ และการที่สถานที่จัดไม่ไกลจากกรุงเทพฯ เป็นสนามแข่งขันที่นักวิ่งที่ผ่านประสบการณ์การวิ่งเทรลมาให้ความสนใจ   ประกอบกับเส้นทางวิ่งของตะนาวศรีเทรลในระยะ 60 กม. 30 กม. และ 20 กม. ได้รับคะแนนจาก ITRA (International Trail Running Association) หรือ ไอ-ทรา   จึงทำให้การแข่งขันวิ่งตะนาวศรีเทรลเป็นที่จับตาและเป็นจุดหมายสำหรับการแข่งขันของนักวิ่งเทรลจากทั่วโลก

ตะนาวศรีเทรล จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2558  และเป็นงานวิ่งเทรลหลักงานหนึ่งของประเทศ

ในปี 2561 กลุ่มร่วมดำเนินงานประกอบด้วยความร่วมมือระหว่าง โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา อุทยานธรรมชาติวิทยา  กองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ มณฑลทหารบกที่ 16  หน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ อำเภอสวนผึ้ง อบต.สวนผึ้ง อบต.ตะนาวศรี  กลุ่มอาสาดับไฟป่าเขาประโจม  โรงพยาบาลสวนผึ้ง  รวมถึงประชาชนในพื้นที่ และรับผิดชอบการดำเนินโครงการโดย บริษัท รันนิ่ง คอนเน็ค จำกัด

  • มุ่งหวังให้ประชาชนผู้รักการออกกำลังกายได้มีโอกาสได้สัมผัสและศึกษาธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการออกกำลังกาย ตามแนวนโยบายของ “อุทยานธรรมชาติวิทยา”
  • อาศัยประโยชน์จากการจัดกิจกรรมเพื่อทำแนวกันไฟไว้สำหรับการทำงานของการป้องกันและดับไฟป่าได้ใช้ประโยชน์ ภายใต้คำขวัญ “ทางวิ่ง ทางกันไฟ ทางเดียวกัน”
  • เพื่อหารายได้ส่วนหนึ่งมอบเป็นสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนในท้องที่