2015

6 ธันวาคม 2015

2015

ปีแห่งการเริ่มต้นที่นักวิ่งเทรลได้รู้จักกับ &#8220…

Read more

2016

11 ธันวาคม 2016

2016

จากเสียงตอบรับของเพื่อน ๆ นักวิ่งว่าไม่อยากวิ่งวน …

Read more

2017

10 ธันวาคม 2017

2017

ยังคงเส้นทางหลักๆดังเดิมมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเริ่มต…

Read more

2018

9 ธันวาคม 2018

2018

ในปีนี้ได้มีการปรับเส้นทางหลายส่วน โดยได้นำเส้นทาง…

Read more

2019

8 ธันวาคม 2019

2019

เนื่องจากปีนี้ทาง I-TRA ได้มีการเพิ่มเงื่อนไขในการ…

Read more