2015

  • by

ปีแห่งการเริ่มต้นที่นักวิ่งเทรลได้รู้จักกับ “เขาแหลม” และ “เขาเขียว” โดยในปีนั้นเป็นการวิ่งวน 2 รอบ สำหรับในประเภท 50K (ระยะจริง 44K ความสูงสะสม 2,800M. )

มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 256 คน มีคนเข้าเส้นชัย 120 คน