2016

  • by

จากเสียงตอบรับของเพื่อน ๆ นักวิ่งว่าไม่อยากวิ่งวน 2 รอบ ในปีนี้จึงได้มีการสำรวจและเพิ่มเส้นทางใหม่เข้ามา โดยได้ขยายเส้นทางตามแนวกันไฟไปจนถึง “เขากระโจม” และเพิ่มเส้นทางเนิน ที่ได้รับการขนานนามว่า “เนินอนันต์” ในช่วงขากลับเป็น TNT50K (ระยะจริง 59K)

มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 248 คน มีคนเข้าเส้นชัย 99 คน