2018

  • by

ในปีนี้ได้มีการปรับเส้นทางหลายส่วน โดยได้นำเส้นทางหุบนางชีซึ่งเป็นเส้นทางใหม่เข้ามา และเพื่อให้นักวิ่งสัมผัสตะนาวศรีตอนกลางคืน จึงปรับเวลาการปล่อยตัวของระยะ 60K (ระยะจริง 66K) เป็น 23:00น.

มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันในระยะ 60K ทั้งสิ้น 470 คน มีคนเข้าเส้นชัย 318 คน