[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

how to write an essay example english https://www.paperhelp.nyc how to write english quickly

      Mandatory Gears

      หรือ อุปกรณ์จำเป็นต้องมี ของแต่ละระยะ ใครลงระยะไหน ตรวจสอบเลยว่าอุปกรณ์จำเป็นที่ต้องติดตัวลงสนามแข่งนั้นมีอะไรกันบ้าง ชิ้นไหนที่มีอยู่แล้วลองตรวจสอบว่ายังใช้การได้ดีหรือไม่หรือ

   หากชิ้นไหนยังไม่มีจะได้เตรียมจัดหาได้ทันนะคะ

      ซึ่งอุปกรณ์จำเป็นต้องพกแต่ละอย่างที่เรากำหนดขึ้นมานั้น โดยอุปกรณ์หลักๆนั้นก็เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อพานักวิ่งไปยังจุดหมาย อีกทั้งเพื่อความปลอดภัยและไว้ใช้ในยามฉุกเฉินของเพื่อนๆ นักวิ่งเอง

   เนื่องจากสนามแข่งขันบางส่วนเป็นพื้นที่ที่เข้าถึงยาก เมื่อเกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุฉุกเฉิน อุปกรณ์เหล่านี้ จะเป็นตัวช่วยในเบื้องต้นได้


      การตรวจอุปกรณ์จำเป็น

      วันและเวลาเดียวกับการรับอุปกรณ์การแข่งขัน คือ วันศุกร์ที่ 28 ม.ค. 65 เวลา 13.00-20.00 น. วันเสาร์ที่ 29 ม.ค. 65 เวลา 07.00-18.00 น.

      1. ระยะ TNT, TAB, TBH, TLP, TPT จะมีการตรวจหลังจากรับอุปกรณ์การแข่งขัน และจะได้รับตราประทับบนบิบ

      2. ระยะ TKC จะมีการตรวจที่บริเวณหน้าเส้น ก่อนเข้าจุดปล่อยตัว

      ทั้งนี้ ทุกระยะการแข่งขัน จะต้องได้รับการตรวจอุปกรณ์จำเป็น (Mandatory Gears) และต้องมีตราประทับบนบิบ แสดงแก่เจ้าหน้าที่ก่อนเข้าจุดปล่อยตัวนะคะ