Mandatory Gears หรือ อุปกรณ์จำเป็นต้องมี ของแต่ละระยะ ใครลงระยะไหน ตรวจสอบเลยว่าอุปกรณ์จำเป็นที่ต้องติดตัวลงสนามแข่งนั้นมีอะไรกันบ้าง ชิ้นไหนที่มีอยู่แล้วลองตรวจสอบว่ายังใช้การได้ดีหรือไม่ หรือ หากชิ้นไหนยังไม่มีจะได้เตรียมจัดหาได้ทันนะคะ
ซึ่งอุปกรณ์จำเป็นต้องพกแต่ละอย่างที่เรากำหนดขึ้นมานั้น โดยอุปกรณ์หลักๆนั้นก็เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อพานักวิ่งไปยังจุดหมาย อีกทั้งเพื่อความปลอดภัยและไว้ใช้ในยามฉุกเฉินของเพื่อนๆ นักวิ่งเอง เนื่องจากสนามแข่งขันบางส่วนเป็นพื้นที่ที่เข้าถึงยาก เมื่อเกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุฉุกเฉิน อุปกรณ์เหล่านี้ จะเป็นตัวช่วยในเบื้องต้นได


การตรวจอุปกรณ์จำเป็น
วันและเวลาเดียวกับการรับอุปกรณ์การแข่งขัน คือ วันศุกร์ที่ 11 ธ.ค. 63 เวลา 13.00-20.00 น. วันเสาร์ที่ 12 ธ.ค. 63 เวลา 07.00-18.00 น.
1. ระยะ TNT, TAB, TBH, TLP, TPT จะมีการตรวจหลังจากรับอุปกรณ์การแข่งขัน และจะได้รับตราประทับบนบิบ
2. ระยะ TKC จะมีการตรวจที่บริเวณหน้าเส้น ก่อนเข้าจุดปล่อยตัว
ทั้งนี้ ทุกระยะการแข่งขัน จะต้องได้รับการตรวจอุปกรณ์จำเป็น (Mandatory Gears) และต้องมีตราประทับบนบิบ แสดงแก่เจ้าหน้าที่ก่อนเข้าจุดปล่อยตัวนะคะ