TNT110K I TAB70K I TLP30K I TPT20K I TKJ10K

11-13 ธันวาคม 2563

อุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

GPS 13.521552, 99.245811