การจัดกิจกรรมวิ่งตะนาวศรีเทรลจะจัดที่ อุทยานธรรมชาติวิทยา อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี  ใกล้น้ำตกเก้าโจน ส่วนหนึ่งของเทือกเขาตะนาวศรี สภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงชันต่อเนื่องท้าทายความสามารถ และการที่สถานที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ  เป็นสนามแข่งขันที่นักวิ่งที่ผ่านประสบการณ์การวิ่งเทรลมาให้ความสนใจ กอรปกับเส้นทางวิ่งของตะนาวศรีเทรลในระยะ 100 กม. 60 กม. 30 กม. 20 กม.  ได้รับการรองรับจาก ITRA (International Tail Running Association) หรือ ไอ – ทรา  และได้เป็นสนามที่ได้รับการรับรอง (Qualifying Race) จากคณะกรรมการ Ultra – Trail du Mont – Blanc® หรือ UTMB®  จึงทำให้การแข่งขันวิ่งตะนาวศรีเทรลเป็นที่จับตาและเป็นจุดหมายสำหรับการแข่งขันของนักวิ่งเทรลจากทั่วโลก

ณ อุทยานธรรมชาติวิทยา  ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180 อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันตก 170 กิโลเมตร   ตั้งอยู่บนเทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งเป็นเทือกเขากั้นระหว่างชายแดนประเทศไทย และประเทศพม่า  ทอดยาวผ่านจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี  เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์  ชุมพร และระนอง

การเดินทางทำได้โดยรถยนต์ส่วนตัว  รถโดยสารประจำทาง  รถตู้สาธารณะ  รถไฟ